Senaste nytt från ringmärkningen

2018-01-10   Lite nya återfynd, bla från från Frankrike och Belgien , PDF

2018-01-01    Ringmärkningen i Sudda 1997 - 2017 , PDF    Nya arter 2017: Sparvuggla och rörhöna. 

2016-11-23     Ringmärkningen i Sudda 1997 - 2016 , PDF    Nya arter 2016: Sibirisk järnsparv, gräshoppssångare och trädlärka.

2016-04-10     Ringmärkningen i Röd 1998 - 2015 , PDF

2016-04-08     Ringmärkningen i Sudda 1997 - 2015 , PDF

2015-07-11     Fisktärna, återfynd i Danmark, ålder 18 år !,  PDF

2015-05-20     Lövsångare, återfynd i Tyskland, PDF

2014-10-17     Kärrsångare, återfynd i Kroatien, PDF

2013-10-07     Storskarv, återfynd i Spanien, PDF

2013-10-03     Mindre korsnäbb, 3 stycken ringmärkta , foto :Kerstin Hirmas

                     Mindre korsnäbb, foto: Kerstin Hirmas

 

2013-09-20    Dvärgsparv ringmärkt av Björn Zachrission, foto: Kerstin Hirmas

                    Dvärgsparv Sudda 2013-09-20