Rörhöna Ersdalen Hönö 2009-05-28

 

 

Näktergal Rördammen Öckerö 2014-05-13

 

 

 Fåglar i Artportalen, Öckerö kommun

Obsar från idag 

Artlista

Bilder senaste månaden

Observatörsligan

Obsar Kråkuddden

 

 Fåglar i Artportalen, Göteborgs rapportområde

Obsar de senaste dagarna

Artlista

Bilder

 

Nu finns det ett lokalt fågellarm för Öckerö kommun, kallat ÖMS. Var tidigare SMS-baserat men använder nu appen "Band". Vill du vara med så gå till https://band.us/@oms

Tänkt för lite ovanligare fåglar så larma inte ut alla fåglar ni ser ;-)

Det finns även ett motsvarande fågellarm för hela Göteborgsområdet, kallat GBG 300, gå till https://band.us/@gbg300  för mera info.

En förteckning över andra lokala fågellarm finns på http://band.us/@fagellarm http://solbacken.be/fagellarm.html

 

 

 Fåglar i Artportalen, Kråkudden Hönö, Öckerö kommun

Obsar de senaste dagarna

 

Underkategorier